Hild Rønning

Hild Rønning

Hild Rønning er cand.jur. (1993) og har en ph.d. i rettsvitenskap (2017) fra Norges arktiske universitet UiT. Hun har bred og mangeårig undervisningserfaring fra Politihøgskolen og Nord Universitet og har også erfaring fra påtalemyndigheten, tverrfaglig forskningssamarbeid samt arbeid i ulike forvaltningsorganer.

Books by Hild Rønning