Choose format

In stock
NOK 439

Politisk økologi

Miljø, mennesker og makt, 2. utgave

Detailed information

  • Pages: 296
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026527
  • Publication date: 11.09.2017
  • Book group: 214
Over hele verden pågår det konflikter om bruk og vern av miljø og naturressurser. Politisk økologi er en tverrfaglig forskningstradisjon for studier av årsaker til slike konflikter, der det spesielt legges vekt på å studere maktforhold.
2. utgave av «Politisk økologi» er oppdatert og har mye nyskrevet tekst. Et nytt kapittel handler om norske klimasatsinger i det globale Sør.

Begge forfatterne har omkring 30 års erfaring med forskning om miljø og samfunn i Afrika og Norge. De bruker eksempler fra sin egen forskning for å demonstrere hvordan politisk økologi kan forstås og anvendes.

Sagt om «Politisk økologi»:

Boken er praktisk og politisk, provokerende og præcis. Benjaminsen og Svarstad demonstrerer, at sandhedens modsætning ikke er falskhed, men forsimpling, og forklarer, hvorledes politisk økologi giver os analytiske instrumenter til at forstå klodens mest akutte og komplekse problemer. Bogens mange eksempler på sammenhænge mellem miljø, mennesker, og magt understreger, at dette er ikke blot «de andres problem»; det gælder os alle. PROFESSOR CHRISTIAN LUND, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hanne Svarstad

Hanne Svarstad er sosiolog og professor i utviklingsstudier ved OsloMet. Her lærer hun blant annet studentene hvordan de kan bruke politisk økologi som redskap for å analysere viktige spørsmål om miljø og utvikling. Svarstads forskning retter kritiske søkelys mot dagens valg av tiltak for å møte globale miljø- og klimautfordringer.
More about the author

Tor Arve Benjaminsen

Tor A. Benjaminsen er geograf og professor på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Her holder han blant annet kurs i politisk økologi. I tillegg har han undervist og organisert kurs i politisk økologi i Frankrike, India og Tanzania. Benjaminsens forskning dreier seg om miljøendringer, miljøpolitikk, jordrettigheter og forvaltning av naturressurser, spesielt i Afrika.
More about the author