Hanne Svarstad

Hanne Svarstad

Hanne Svarstad er sosiolog og professor i utviklingsstudier ved OsloMet. Her lærer hun blant annet studentene hvordan de kan bruke politisk økologi som redskap for å analysere viktige spørsmål om miljø og utvikling. Svarstads forskning retter kritiske søkelys mot dagens valg av tiltak for å møte globale miljø- og klimautfordringer.

Books by Hanne Svarstad