Choose format

In stock
NOK 399

PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

«PPTs systemrettede arbeid i barnehagen» handler om barnet som en del av en sosial kontekst. En av oppgavene til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er å bistå barnehagen med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Bistanden skal bidra til å tilrettelegge barnehagens tilbud til barn med behov for særlig tilrettelegging eller spesialpedagogiske tiltak. Slike tiltak går under betegnelsen systemrettet arbeid.

Boka viser at det ikke er en todeling mellom system- og individrettet arbeid. Forfatterne tar for seg PPTs systemrettede arbeid både i et historisk og et teoretisk perspektiv. De ser også nærmere på barns medvirkning, og de belyser systemrettet arbeid i møte med både mangfold og ledelse samt kompetanse- og organisasjonsutvikling. Antologien er forskningsbasert og praksisrelevant.

Boka er skrevet for studenter innenfor spesialpedagogikk og velferdsfag, samt forskere og tilsatte i PPT og barnehager.

Redaktørene Monica Bjerklund, Berit Groven og Ingvild Åmot har alle vært ledere i forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats ved Dronning Mauds Minne Høgskole. De øvrige bidragsyterne, Kirsti Alteskjær, David Lansing Cameron, Rolf Fasting, Per Tore Granrusten, Herlaug Hjelmbrekke, Henriette Holmen, Velibor Bobo Kovac, Else Johansen Lyngseth, Kari Hoås Moen, Torill Moen, Anne Margrethe Rostad og Anne Dorthe Tveit, omfatter noen av landets fremste eksperter innen systemrettet arbeid.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030418
  • Publication date: 05.06.2019
  • Book group: 215

Monica Bjerklund

More about the author

Berit Groven

Berit Groven er professor emerita i spesialpedagogikk ved DMMH. Hennes faglige interesser er konsentrert om spesialpedagogikkens historiske forankring, juridiske sider ved spesialpedagogisk virke, sammenhengen mellom allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, individuelle opplæringsplaner og spesialpedagog som profesjon. Dette nedfeller seg i hovedtyngden av hennes mangeårige virke i utdanning av spesialpedagoger og i forskning.
More about the author