Berit Groven

Berit Groven

Berit Groven er professor emerita i spesialpedagogikk ved DMMH. Hennes faglige interesser er konsentrert om spesialpedagogikkens historiske forankring, juridiske sider ved spesialpedagogisk virke, sammenhengen mellom allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, individuelle opplæringsplaner og spesialpedagog som profesjon. Dette nedfeller seg i hovedtyngden av hennes mangeårige virke i utdanning av spesialpedagoger og i forskning.

Books by Berit Groven