Choose format

In stock
NOK 419

Praksisbok for barnehagelærerstudenten

Dette er en innføringsbok i praksis for studenter i barnehagelærerutdanningen.

Som student er det mange temaer å sette seg inn i den første praksisperioden. Med sin praksisnære tverrfaglighet og teoretiske forankring representerer boka en oversikt over sentrale temaer som det er særlig viktig å ha kunnskap om både før man går ut i praksis og mens man er i praksis. Den er skrevet for barnehagelærerstudenter og undervisere, men er også relevant for de som allerede arbeider i barnehagen.

I boka får studenten innblikk i praksisnære og profesjonsrelevante temaer. Disse er knyttet til rammeplan for barnehagen og de nasjonale læringsutbyttebeskrivelsene for praksis. Hensikten med boka er blant annet å vise hvordan utdanningsinstitusjon og praksis kan utfylle hverandre. Forfatterne utdyper sentrale pedagogiske begreper som omsorg, lek, samspill, observasjon, danning, didaktisk planlegging, arbeid med barnehagens verdier, foreldresamarbeid, inkludering, samspill med de minste barna, veiledning, barns undring, estetiske opplevelser og bevegelsesglede.

Redaktørene av boka er høgskolelektor Mona Halsaunet Frønes og førsteamanuensis Vibeke Glaser. De øvrige bidragsyterne er Kathrine Bjørgen, Eva Stai Brønstad, Hanne Bæverfjord, Camilla Kalvatn Egset, Sølvi Ann Fætten, Marit Heldal, Marit Kanstad, Trude Kristiansen, Elisabeth Walsøe Lehn, Ranveig Lorentzen, Silje Neraas, Kjersti Nissen og Jan Ketil Torgersen. Alle bidragsyterne er ansatt ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

«Denne boka gir studenten en opplevelse av sammenheng, og er i mine øyne en helhetlig, praksisnær fagbok som må stå høyt på pensumlista.»
Ingeborg Tveter Thoresen i Første steg.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030319
  • Publication date: 07.01.2019
  • Book group: 215

Vibeke Glaser

Vibeke Glaser er dosent i pedagogikk ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, foreldremedvirkning i barnehage og skole, profesjonalisering av barneoppdragelsen, samt barns medvirkning. Glaser har i tillegg flere års erfaring som forlagsredaktør.
More about the author

Mona Halsaunet Frønes

Mona Halsaunet Frønes er studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved DMMH. Hun har i mange år arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk ved samme høgskole. Mona mange års erfaring som barnehagelærer, lærer og praksisveileder i barnehagelærerutdanningen. Frønes sitt forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot observasjon i barnehagen.
More about the author