Choose format

NOK 299

Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling

Denne boken handler om utdanning og læring i praksisfellesskap. Forfatterne presenterer forskning om hvordan lærerutdannere, studenter, grunnskolelærere, barnehagelærere, ledere og eiere av utdanningsinstitusjoner sammen, på sine arbeidsplasser, kan fremme læring og kunnskapstilegnelse for den enkelte og for fellesskapet.

Praksisfellesskap og læringsfellesskap er også prosesser som foregår på universiteter og høgskoler, på skoler og i barnehager, mellom barn, elever, studenter og deres lærere, samt mellom kolleger. Boken er delt i to deler og inneholder temaer og problemstillinger om hvordan ulike nivåer i utdanningssystemet opplever å bli utfordret av handlingsrommet og styring fra andre deltakere i systemet.

Målgruppe er studenter, lærere og forskere i lærerutdanningene, og profesjonsutøvere som lærere og ledere i barnehage og skole.

Redaktører for boken er Halvor Bjørnsrud og Liv Gjems. Øvrige bidragsytere er Eva Bjerkholt, Stein Langerud, Reidun Larsen, Hilde Løvik Larsen, Janne Madsen, Elisabeth Stenshorne, Hilde Sofie Stokke, Kristin Rydjord Tholin og Mattias Øhra.

Boken er også tilgjengelig i open access-utgave på Idunn.no.

Detailed information

  • Pages: 142
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032276
  • Publication date: 28.02.2019
  • Book group: 225

Halvor Bjørnsrud

More about the author

Liv Gjems

Liv Gjems er utdannet cand.paed. og dr.polit. Hun arbeider som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på og skrevet bøker og artikler om barns læring om språk og gjennom språk. Hun har ledet et forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i barnehagen og et om pedagogikkfaget i barnehagelærerutdanningen, begge finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har skrevet flere bøker og artikler om disse temaene. Hun samarbeider med forskere i Sverige og Danmark om barnehagelærerstudenters læring om barns språk og tidlig litterasitet. Gjems har deltatt i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN), og i den kvalitative dybdestudien i dette prosjektet.
More about the author