Halvor Bjørnsrud

Halvor Bjørnsrud

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-
Norge. Arbeidsområdene er innenfor utdanningspolitikk, inkludering, tilpasset opplæring, utdanningsledelse og skoleutvikling. Han har utgitt flere bøker om reformarbeid i skolen. Blant disse er Rom for aksjonslæring (2005), Skoleutvikling (2009), Den inkluderende fellesskolen (2014) og Skolebasert kompetanseutvikling (red) 2015). Sammen med professor Sven Nilsen er publisert bøkene De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen LK20 (2021) og Tidlig innsats - i en skole for alle? (red) (2022). Forfatteren har redigert flere antologier og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte temaene.

Books by Halvor Bjørnsrud