Choose format

In stock
NOK 379

Praktisk introduksjon til numeriske metodar

Øvingsoppgåver for MATLAB

Last ned

Retteliste

102,09 kB

MATLAB-filer (zip)

33,96 kB

Dette er ei innføringsbok som tar lesaren i handa og leiar han steg for steg inn i numerikk-verda. Numeriske metodar og berekningar er sentrale omgrep innan alle fag som brukar matematikk som metode. Men terskelen for å komme i gang med numerisk problemløysing kan iblant opplevast som høg - spesielt om en ikkje har skrive noko kode før.
Gjennom praktisk oppgåveløysing og svært grundige løysingsforslag blir teori og metode gjort til erfaringar. Boka held et elementært nivå når det gjeld kode - både for å høvle ned den tekniske terskelen og for å gjere samanhengen mellom teori og praktisk oppgaveløysing så tydeleg som mogleg.

Den siste halvdelen av boka tar steget vidare og utfordrar lesaren til å bruke metodane kreativt på meir samansette problem. Her skal ein mellom anna finne raskaste veg over ei elv med varierande straum, bestemme temperaturfordelinga på ei metallplate og finne ut kvifor eit vasstårn har form som ein kantarell.

«Praktisk introduksjon til numeriske metodar» er utvikla og utprøvd gjennom fleire år med undervising i matematikkemnet.

Sølve Selstø er professor i fysikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her underviser han i matematikk og fysikk for ingeniørstudentar, i tillegg til å forske innan kvantefysikk.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Nynorsk
  • ISBN: 9788215028453
  • Publication date: 05.04.2017
  • Book group: 219

Sølve Selstø

Sølve Selstø er professor i fysikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her underviser han i matematikk og fysikk for ingeniørstudenter, i tillegg til å drive med forskning innen kvantefysikk.
More about the author