Choose format

In stock
NOK 599

Praktisk krise- og beredskapsledelse

Etablering av beredskap. Potensialbasert beredskapsledelse. Proaktiv stabsmetodikk. 2. utgave
«Praktisk krise- og beredskapsledelse» gir deg konkrete og anvendbare prinsipper, metoder og verktøy som du kan benytte i beredskapsarbeidet.

Boken svarer på de viktigste og mest grunnleggende spørsmålene om beredskap:
- Hvordan etablerer og opprettholder man en robust beredskapsevne?
- Hvordan utarbeider man planer som optimaliserer beredskapsledelsen?
- Hvordan sikrer man at beredskapsledelsen beslutter, kommuniserer og samhandler effektivt?

I 2. utgave er sikringsrisikoanalyser inkludert og øvrig innhold grundig bearbeidet.

Boken er tilpasset alle nivåer i en beredskapsorganisasjon, fra innsatsmannskapene til øverste ledelse. Den retter seg mot ledere og personell som har oppgaver i en beredskapsorganisasjon, og studenter innen krise- og beredskapsledelse.

Tilleggsressurser for forelesere finnes i lenken til venstre.

Detailed information

  • Pages: 384
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031866
  • Publication date: 15.07.2019
  • Book group: 212

Ivar Konrad Lunde

Ivar Konrad Lunde (f. 1973) er beredskapssjef i Bergen kommune. Han har omfattende beredskapserfaring fra Forsvaret og politiet og som konsulent for private og offentlige virksomheter. Lunde har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI og bachelorgrad fra både Norges Handelshøyskole og Politihøgskolen.
More about the author