Choose format

In stock
NOK 519

Programmering i skolen

Programmering og algoritmisk tenkning er viktige ferdigheter i dagens samfunn og har med fagfornyelsen kommet med i læreplanen til flere fag, der de realfaglige emnene spiller en sentral rolle.

«Programmering i skolen» er en innføring i programmering på realfagenes premisser. Forfatterne viser at programmering er et verktøy som kan berike de faglige perspektivene og åpne for nye måter å arbeide med fagene på.

Du får en grundig innføring i generelle prinsipper og konkrete ferdigheter i programmering. Boka er bygd opp rundt programmeringsspråket Python, men går også kort gjennom blokkprogrammering i Scratch og MakeCode for micro: bit. For deg som ønsker å utfordre deg selv eller elevene dine, har boka et kapittel om objektorientering og et om maskinlæring og kunstig intelligens.

Forfatterne har hele tiden et didaktisk og faglig perspektiv gjennom teorien og eksemplene og reflekterer over typiske utfordringer lærere og elever kan oppleve.

Boka passer både for nybegynnere som aldri har programmert før, for dem som kan litt fra før, og for dem som kan en del. Alle eksemplene er hentet fra realfagene fra ungdomsskole og videregående skole. Boka spenner vidt i nivå, og du kan plukke ut dine favoritter fra et bredt utvalg av aktiviteter og oppgaver.

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034287
  • Publication date: 10.08.2020
  • Book group: 219

Andreas Drolsum Haraldsrud

Andreas D. Haraldsrud er universitetslektor ved Centre for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO og jobber i tillegg som lektor i kjemi, fysikk og matematikk ved Valler videregående skole. Han har skrevet lærebøker i programmering og arbeider med integrering av modellering og numeriske beregninger i kjemi.
More about the author

Henrik Andersen Sveinsson

Henrik Andersen Sveinsson er forsker og underviser ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i fysikk og har i flere år undervist i fysikkfag der programmering brukes som en integrert del av undervisningen.
More about the author

Henrik Hillestad Løvold

Henrik Hillestad Løvold er universitetslektor og underviser ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Han har mastergrad i informatikk og underviser emner innen begynneropplæring innen programmering.
More about the author