Andreas Drolsum Haraldsrud

Andreas Drolsum Haraldsrud

Andreas Drolsum Haraldsrud er universitetslektor ved Centre for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO, og jobber i tillegg som lektor i kjemi, fysikk og matematikk ved Valler videregående skole. Haraldsrud har tidligere skrevet lærebøker i realfaglig programmering, og arbeider blant annet med integrering av kjemiske beregninger i studieretningen for kjemi og biokjemi.

Books by Andreas Drolsum Haraldsrud