Choose format

In stock
NOK 349

Religion i praksis

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029368
  • Publication date: 09.10.2017
  • Book group: 217
Hva er egentlig kosher? Og hva er halal? Spiser buddhister oksekjøtt, og hva spiser sikher? Skal hinduer kremeres eller begraves i kiste? Når feirer ortodokse kristne jul? Eller: Hvordan manøvrere i møte med andres religiøse praksis?
«Religion i praksis» er en presentasjon av skikker innenfor de største religiøse retningene i dagens flerreligiøse Norge. Mange utfordringer i møte med det religiøse mangfoldet kan løses hvis man vet litt om forskjellige skikker og bruker sin egen dømmekraft, hevder Vebjørn Horsfjord. Med trygg kunnskap kan man stille det avgjørende spørsmålet: «Hva er viktig for akkurat deg, akkurat her, akkurat nå?». Det er ikke det samme som å legge til rette for andres behov i alle situasjoner. Men å kjenne andres religiøse praksis kan gjøre religionsmangfoldet enklere å håndtere.

Boka retter seg mot alle som møter det religiøse mangfoldet på jobb eller privat, som representanter for det offentlige, i institusjoner, i servicebedrifter eller i selskapslivet. Og den egner seg for studenter og andre som ønsker mer kunnskap om religiøse skikker, slik de praktiseres i dagens Norge.

«Denne boken bør leses av alle lærere, uavhengig av fag».
Frode Kinserdal, Religion og livssyn

«Boken tar for seg en del av de mest sentrale religiøse retningene i Norge, og henter inn både likheter og ulikheter. (...) i denne utmerkede boken er det noen sider med «skikk og bruk». Det er kanskje bokens beste del, fordi det er direkte og konkret».
Jørn-Kr. Jørgensen, bokstaver.no

Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord (1970) er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker på interreligiøse relasjoner, religiøse minoriteter og religion og menneskerettigheter. Han har lang erfaring med tilrettelegging for dialog og møte mellom ulike religioner i Norge og internasjonalt, blant annet som assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd (2002-2006) og generalsekretær i Det europeiske religionslederrådet (2006-2010).
More about the author