Choose format

In stock
NOK 289

Religion i praksis

Hva er egentlig kosher? Og hva er halal? Spiser buddhister oksekjøtt, og hva spiser sikher? Skal hinduer kremeres eller begraves i kiste? Når feirer ortodokse kristne jul? Eller: Hvordan manøvrere i møte med andres religiøse praksis?

«Religion i praksis» er en presentasjon av skikker innenfor de største religiøse retningene i dagens flerreligiøse Norge. Mange utfordringer i møte med det religiøse mangfoldet kan løses hvis man vet litt om forskjellige skikker og bruker sin egen dømmekraft, hevder Vebjørn Horsfjord. Med trygg kunnskap kan man stille det avgjørende spørsmålet: «Hva er viktig for akkurat deg, akkurat her, akkurat nå?». Det er ikke det samme som å legge til rette for andres behov i alle situasjoner. Men å kjenne andres religiøse praksis kan gjøre religionsmangfoldet enklere å håndtere.

Boka retter seg mot alle som møter det religiøse mangfoldet på jobb eller privat, som representanter for det offentlige, i institusjoner, i servicebedrifter eller i selskapslivet. Og den egner seg for studenter og andre som ønsker mer kunnskap om religiøse skikker, slik de praktiseres i dagens Norge.

«Denne boken bør leses av alle lærere, uavhengig av fag».
Frode Kinserdal, Religion og livssyn

«Boken tar for seg en del av de mest sentrale religiøse retningene i Norge, og henter inn både likheter og ulikheter. (...) i denne utmerkede boken er det noen sider med «skikk og bruk». Det er kanskje bokens beste del, fordi det er direkte og konkret».
Jørn-Kr. Jørgensen, bokstaver.no

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030357
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord (1970) er dekan for Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap ved VID vitenskapelige høgskole. Han forsker på interreligiøse relasjoner, religiøse minoriteter og religion og menneskerettigheter, og har tidligere vært professor i religion, livssyn og etikk ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Han har lang erfaring med tilrettelegging for dialog og møte mellom ulike religioner i Norge og internasjonalt.
More about the author