Choose format

In stock
NOK 399

Religion i skolen

Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029078
  • Publication date: 31.07.2017
  • Book group: 217
I hvilken grad skal læreren ta hensyn til elevenes religion- og livssynsbakgrunn? Er det nok rom for uenighet i religions- og livssynsfaget? Og hvilken rolle bør faget spille i elevenes demokratiske dannelse?

I «Religion i skolen» drøfter forfatterne hva det vil si å undervise om religion og livssyn i en sekulær og flerkulturell skole. De gir ulike svar på spørsmålet om hva som bør være lærerens overordnede perspektiv. De viser hva religionsbegrepet kan og bør romme i klasserommet. Og de diskuterer hvilke konkrete kunnskaper, holdninger og ferdigheter faget kan bidra til å utvikle hos elevene. Alle forfatterne er aktive forskere på feltet, og flere har deltatt i det offentlige ordskiftet om hva religions- og livssynsfaget bør være. Her presenterer de sitt forskningsbaserte syn på fagets innhold. De trekker inn historiske og internasjonale perspektiver, og de ser det norske religionsfaget i en større europeisk sammenheng.

Øvrige bidragsytere: Wanda Alberts, Trine Anker, Bengt Ove Andreassen, Oddrun Marie Hovde Bråten, Lars L. Iversen, Camilla Stabel Jørgensen, Torjer Olsen, Geir Skeie og Jon Magne Vestøl.

Marie von der Lippe

Marie von der Lippe er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun leder forskningsprosjektet «Skolen som mulighetsarena: demokratilæring og forebygging av fordommer» og har bl.a. forsket på ungdom og religion, religionsfaget i skolen, 22. juli og kontroversielle spørsmål i undervisningen.
More about the author