Marie von der Lippe

Marie von der Lippe

Marie von der Lippe er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun leder forskningsprosjektet «Skolen som mulighetsarena: demokratilæring og forebygging av fordommer» og har bl.a. forsket på ungdom og religion, religionsfaget i skolen, 22. juli og kontroversielle spørsmål i undervisningen.

Books by Marie von der Lippe