Choose format

In stock
NOK 399

Religionens tilbakekomst i offentligheten?

Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215024431
  • Publication date: 22.04.2015
  • Book group: 217
Har religion blitt mer synlig og omstridt de siste tretti årene?
På midten av 1980-tallet antok mange samfunnsforskere at samfunnslivet i hovedsak var sekulært og at religionen ble mer og mer privatisert. Men etter hvert hevdet flere at sekulariseringsteorien hadde feilet og at religionen hadde kommet tilbake inn i den offentlige sfære.

På hvilken måte er religion en del av den norske offentligheten i dag? Det er diskusjonen i denne boken, presentert gjennom empiriske undersøkelser av religionens plass i politikken, mediene, staten, og sivilsamfunnet de siste tretti årene.

Boken egner seg for studenter i samfunnsfag som vil vite mer om religion, for studenter i religionsfag og mediefag - og for alle som er opptatt av religionens plass i det norske samfunnet.

Inger Furseth

Inger Furseth, dr.polit, er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.
More about the author