Choose format

In stock
NOK 339

Religionens tilbakekomst i offentligheten?

Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet
Har religion blitt mer synlig og omstridt de siste tretti årene?

På midten av 1980-tallet antok mange samfunnsforskere at samfunnslivet i hovedsak var sekulært og at religionen ble mer og mer privatisert. Men etter hvert hevdet flere at sekulariseringsteorien hadde feilet og at religionen hadde kommet tilbake inn i den offentlige sfære.

På hvilken måte er religion en del av den norske offentligheten i dag? Det er diskusjonen i denne boken, presentert gjennom empiriske undersøkelser av religionens plass i politikken, mediene, staten, og sivilsamfunnet de siste tretti årene.

Boken egner seg for studenter i samfunnsfag som vil vite mer om religion, for studenter i religionsfag og mediefag - og for alle som er opptatt av religionens plass i det norske samfunnet.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042053
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Inger Furseth

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke, religions- og livsynsforskning. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor religionssosiologi, deriblant From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories (2006), Innføring i religionssosiologi (med Pål Repstad, ny utgave 2023) og Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Pål Repstad, 2022). Hun har også redigert flere bøker, som Religionens tilbakekomst? (2015) og Religious Complexity in the Public Sphere (2017). Hun er redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Mia Lövheim) og æresdoktor ved Københavns Universitet.
More about the author