Choose format

In stock
NOK 369

Retorikk i skolen

2. utgave

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215021447
  • Publication date: 10.03.2014
  • Book group: 215
Retorikk er blitt en sentral del av skolens norskfag. Denne boka gir lærere akkurat det de trenger for å gi god retorikkundervisning.
Dagens elever skal lære seg retorikkfagets teorier og begreper og bruke disse i analyser av tekster i aviser, TV og Internett. «Retorikk i skolen» gir en kort introduksjon til hva retorikk er og gode tips til vellykket retorikkundervisning. Forfatteren viser hvordan læreren kan nyttiggjøre seg retorikkfagets teorier og metoder i norskundervisninga på alle klassetrinn og i skolens arbeid med språk og tekst generelt.

2. utgave av denne svært populære boka er oppdatert til den reviderte læreplanen i norsk (2013) og har nytt stoff om hvordan lærere kan bruke retorikk i vurderingen av elevenes skriftlige arbeider.

«Hvis du trenger en kortfattet oversikt over retorikkfaget, en bruksklar undervisningsmal eller et par analysemodeller med eksempler - ja, da er denne boka for deg.» Erlend Valen-Sendstad i «Retorikksamfunnet».

Jonas Bakken

Jonas Bakken (f. 1976) er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har doktorgraden i retorikk og er leder for de fagdidaktiske masterstudiene ved Universitetet i Oslo. Bakken har bl.a. utgitt "Retorikk i skolen" (2. utg 2014) og "Juss, språk og retorikk" (2013, sammen med Hans Petter Graver).
More about the author