Jonas Bakken

Jonas Bakken

Jonas Bakken (f. 1976) er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har doktorgraden i retorikk og er leder for de fagdidaktiske masterstudiene ved Universitetet i Oslo. Bakken har bl.a. utgitt "Retorikk i skolen" (2. utg 2014) og "Juss, språk og retorikk" (2013, sammen med Hans Petter Graver).

Books by Jonas Bakken