Choose format

NOK 899
Expected 3/4/22

Sameieloven

Lovkommentar

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215044040
  • Publication date: 04.03.2022
  • Book group: 211
Sameieloven kommer til anvendelse når to eller flere eier noe sammen på en slik måte at retten deres er regnet i parter etter brøk eller forholdstall. Loven regulerer hvilke muligheter en som sameier har til å bruke sameietingen. Den inneholder også regler om blant annet stell og vedlikehold, utgifts- og inntektsdeling og forkjøpsrett.
Loven er blant annet aktuell i alle tilfeller hvor det oppstår uenighet om eierandeler eller om bruksrett til tingen og i forbindelse med salg av tingen. For samboere vil denne loven være aktuell ved uenighet i forbindelse med oppgjør etter endt samboerskap.
Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. Den er aktuell for jurister, advokater og dommere og andre som jobber med juridiske problemstillinger tilknyttet sameie.

Dag Stadheim

Dag Stadheim er advokat og økonom. Han er partner i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA. Han har mer enn 30 års erfaring som advokat og rådgiver i saker som gjelder boligrett og fast eiendom for øvrig. Han har drevet kursvirksomhet for styremedlemmer i boligselskaper, forvaltere, advokater og andre.
More about the author