Dag Stadheim

Dag Stadheim

Dag Stadheim er advokat og økonom. Han er partner i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA. Han har mer enn 30 års erfaring som advokat og rådgiver i saker som gjelder boligrett og fast eiendom for øvrig. Han har drevet kursvirksomhet for styremedlemmer i boligselskaper, forvaltere, advokater og andre.

Books by Dag Stadheim