Choose format

NOK 499
Expected 12/15/22

Samlivsbrudd med felles barn

En håndbok om de involvertes rettigheter og plikter
Denne håndboken tar på en praktisk måte for seg rettighetene og pliktene til de involverte i et samlivsbrudd, og er nyttig både for de involverte selv, og de som bistår i prosessen.


Boken tar for seg blant annet foreldres rettigheter og plikter ved samlivsbrudd, barns rettigheter, domstolsprosess og alternativ tvisteløsning, de regler som gjelder ved avgjørelse av spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær, fri rettshjelp i saker etter barneloven, sakkyndiges rolle og betydning i foreldretvister, barnebidrag, saker hvor det er snakk om vold, overgrep, psykiske problemer, rus og bortføring, og saker hvor en av foreldrene har tilknytning til utlandet. Boken gir praktiske råd i forbindelse med bruk av advokat og inneholder sjekklister og råd om blant annet hva ulike avtaler bør inneholde, hva man bør tenke igjennom før møte med advokat, og hvordan foreldre med et konfliktfylt forhold kan samarbeide om omsorgen for felles barn.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052915
  • Publication date: 15.12.2022
  • Book group: 221

Morten Engesbak

Morten Engesbak er partner i Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co, hvor han særlig jobber med barne- og familierett, strafferett, erstatningsrett og arbeidsrett. Han har omfattende kompetanse innenfor barne- og familierett og har prosedert foreldretvister i domstolene i over 20 år. Han holder også foredrag om barne- og familierett, blant annet for Juristenes Utdanningssenter, og er medlem av lovutvalget for barnevern og bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen.
More about the author