Morten Engesbak

Morten Engesbak

Morten Engesbak er partner i Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co, hvor han særlig jobber med barne- og familierett, strafferett, erstatningsrett og arbeidsrett. Han har omfattende kompetanse innenfor barne- og familierett og har prosedert foreldretvister i domstolene i over 20 år. Han holder også foredrag om barne- og familierett, blant annet for Juristenes Utdanningssenter, og er medlem av lovutvalget for barnevern og bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen.

Books by Morten Engesbak