Choose format

NOK 529

Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv

Hvordan samarbeider organisasjoner på tvers av sektorer og bransjer for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling? Og hvordan opplever ledere, ansatte, politikere og frivillige i ulike norske organisasjoner presset for å bidra til samskapt bærekraft?

Denne boka utforsker hvordan offentlige og private organisasjoner i Norge arbeider med bærekraft i praksis. Kapitlene er studier av hvordan ledere, ansatte, politikere og frivillige definerer, arbeider med og forsøker å samskape bærekraftig utvikling. Studiene gir dermed leseren konkrete eksempler på hvordan bærekraftsarbeid gjøres, og belyser muligheter og utfordringer som oppstår når organisasjoner arbeider for å bli bærekraftige.

Boka er til inspirasjon for arbeidslivets ansatte, ledere og politikere samt studenter og forskere innen bærekraft, organisasjon og ledelse.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215061184
  • Publication date: 18.10.2023
  • Book group: 893

Anne Kamilla Lund

Anne Kamilla Lund er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hennes forskningsfelt er ledelse og organisasjon, med særlig vekt på spenningsfelter mellom autonomi, autoritet og kjønn.
More about the author

Maja Nilssen

Maja Nilssen er førsteamanuensis i organisasjon og innovasjon ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hennes forskningsfelt er innovasjon i offentlig sektor, med særlig vekt på forvaltning, styring og samarbeid.
More about the author

Anne Tjønndal

Anne Tjønndal er professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun er faggruppeleder for Ledelse og innovasjon og forskningsgruppeleder for RESPONSE - Research Group for Sport and Society.
More about the author