Maja Nilssen

Maja Nilssen

Maja Nilssen er førsteamanuensis i organisasjon og innovasjon ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hennes forskningsfelt er innovasjon i offentlig sektor, med særlig vekt på forvaltning, styring og samarbeid.

Books by Maja Nilssen