Choose format

In stock
NOK 359

Samskapt kunnskap i skole og lærerutdanning

Der praksis og teori møtes
I denne boken presenterer vi ny kunnskap om samarbeid og utvikling av undervisning og veiledingspraksis i skole og lærerutdanning, utledet av FoU-prosjekter. Intensjonen er å vise hvordan utviklingsarbeid kan gi lokal kunnskap og danne grunnlaget for utvikling av egen organisasjon, og samtidig være et bidrag til forskingsfeltet.

FoU-prosjektene involverer elever, lærerstudenter, lærere og forskere i et partnerskap med tre universitetsskoler. De ulike kapitlene gir leseren innsikt og forståelse av hva som skjer når ansatte i skole og universitet sammen utvikler ny kunnskap om undervisning, veiledning og læring. Samlet sett er boken et argument for samskapte FoU-prosjekter, og ikke minst understreke rollen universitetsskoler og lærerutdanningsskoler kan ha for kvalitetsutvikling i skole og lærerutdanning, både lokalt og for forskningsfeltet nasjonalt og internasjonalt.

40 forfattere har bidratt i boken. De har sitt daglige arbeidssted i en universitetsskole, på universitetet eller begge deler. Vi håper at boken kan brukes som grunnlag for profesjonsutvikling og organisasjonsutvikling i skole og lærerutdanning, og bidra til økt innsikt i rollen universitetsskoler og lærerutdanningsskoler kan spille som utprøving og innovasjonsarena.

Målgruppen for boken er ledere og ansatte i skoler, forskere på universiteter og høgskoler, og alle andre som har interesse for skoleutvikling, eller som er opptatt av partnerskap i lærerutdanningen

Detailed information

  • Pages: 376
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063812
  • Publication date: 22.09.2023
  • Book group: 215

Anne Berit Emstad

Innovasjonsleder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Stillingen er knyttet til universitetsskolesamarbeidet i Trondheim, og hennes oppgaver er i stor grad relatert til FoU-prosjekter knyttet til skole og lærerutdanning, som foregår i samarbeid mellom skole og universitet. Hun har doktorgrad innen skoleledelse og forsker på ledelse og skoleutvikling, lærerutdanning og nyutdannede lærere, men er også aktiv innen kulturskolerelatert forskning. Anne Berit har publisert artikler og bøker innenfor disse områdene både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en praksisnær forsker, som er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til utvikling av lærende ledelse og profesjonelle læringsfellesskap.
Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse
More about the author