Anne Berit Emstad

Anne Berit Emstad

Innovasjonsleder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Stillingen er knyttet til universitetsskolesamarbeidet i Trondheim, og hennes oppgaver er i stor grad relatert til FoU-prosjekter knyttet til skole og lærerutdanning, som foregår i samarbeid mellom skole og universitet. Hun har doktorgrad innen skoleledelse og forsker på ledelse og skoleutvikling, lærerutdanning og nyutdannede lærere, men er også aktiv innen kulturskolerelatert forskning. Anne Berit har publisert artikler og bøker innenfor disse områdene både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en praksisnær forsker, som er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til utvikling av lærende ledelse og profesjonelle læringsfellesskap.
Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse

Books by Anne Berit Emstad