Choose format

In stock
NOK 379

Samtale, samskrive, samhandle.

Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill
Samtaler er grunnleggende for barn og unges læring i skolen. Å snakke sammen bidrar ikke bare til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter, men også å lære fag, bli gode skrivere og lesere - og myndige og deltakende samfunnsborgere. Også for lærere gir samtaler nyttige verktøy, både i undervisning og faglig utvikling.

Denne boka gir nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill, fra ulike faglige ståsteder. Den viser hvordan snakking og skriving kan kaste gjensidig lys over hverandre, både i elevenes læringsprosesser og i utvikling av læreres profesjonskompetanse. For å lykkes med samtaler som bidrar til læring, trenger man kunnskaper om ulike måter å samtale på. Forfatterne legger særlig vekt på hvordan samtaler kan styrke skriveopplæringen, fra småskole til lærerutdanning.

Samtale, samskrive, samhandle henvender seg til lærerstudenter, lærere og forskere. Bokas redaktører er Randi Solheim, Hildegunn Otnes og Marit Olave Riis-Johansen. De er tilknytta Institutt for lærerutdanning ved NTNU og har sammen lang erfaring fra forskning på skriving og samtale i ulike utdanningskontekster. De øvrige forfatterne representerer sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215057279
  • Publication date: 18.02.2022
  • Book group: 893

Randi Solheim

Randi Solheim er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Ho har doktorgrad i sosiolingvistikk og har seinare vore med i fleire store forskingsprosjekt om skriveopplæring, m.a. som nestleiar i «Normprosjektet» og forskar i prosjekta SKRIV og FUS (Funksjonell skriving i dei første skuleåra). Solheim har publisert ei rekke artiklar om den første skrive- og leseopplæringa, om skriveutvikling og vurdering av skriving, sosiolingvistikk og språkdidaktikk og om lærarutdanning. Ho har bidratt som redaktør og medforfattar i fleire bøker, m.a. Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (2012) og På sporet av god skriveopplæring (2011).
More about the author

Hildegunn Otnes

Hildegunn Otnes er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes fagfelt er digitale tekster, samtaleanalyse, grammatikkdidaktikk og skrivedidaktikk, og hun har skrevet mange artikler og bøker innenfor disse fagområdene. Otnes har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er redaktør og medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Hennes doktoravhandling fra 2007 (Følge med og følge opp) omhandlet fenomenet lytting. Hun har dessuten vært medforfatter av flere bøker, blant annet Grammatikken i bruk (2004/2011/2020), Å være digital i alle fag (2009), Å invitere elever til skriving (2015), Å lære å skrive (2016) og Tekst i tid og rom (1999/2006/2017).
More about the author

Marit Olave Riis-Johansen

er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er barns muntlige og skriftlige språkutvikling og samtaler i skole og utdanning. Hun har tidligere forsket på samtaler i ulike profesjoner.
More about the author