Randi Solheim

Randi Solheim

Randi Solheim er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Ho har doktorgrad i sosiolingvistikk og har seinare vore med i fleire store forskingsprosjekt om skriveopplæring, m.a. som nestleiar i «Normprosjektet» og forskar i prosjekta SKRIV og FUS (Funksjonell skriving i dei første skuleåra). Solheim har publisert ei rekke artiklar om den første skrive- og leseopplæringa, om skriveutvikling og vurdering av skriving, sosiolingvistikk og språkdidaktikk og om lærarutdanning. Ho har bidratt som redaktør og medforfattar i fleire bøker, m.a. Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (2012) og På sporet av god skriveopplæring (2011).

Books by Randi Solheim