Choose format

NOK 499

Samtidslitterære alderdommer

Denne boka handler om hvordan aldring og alderdom blir fremstilt i norsk samtidslitteratur. Hva særpreger de eldre og gamle som fremstilles i denne litteraturen, hva føler, tenker og opplever de? Litteraturforsker Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy utforsker hvordan skjønnlitterære verk kan utfordre vårt syn på alderdommen og være viktige bidrag til både den private og offentlige diskusjonen om hva en verdig alderdom kan være.

Gjennom bokas ni kapitler gir Bjørkøy nærlesninger av arbeidene til norske samtidsforfattere som Liv Køltzow, Nikolaj Frobenius, Johan Harstad og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Bjørkøy viser hvordan den norske samtidslitteraturen utforsker en rekke endringer som finner sted i alderdommen: fra pensjonisttilværelsen og det nye livet som beboer på sykehjem, til økende krav om «aktiv alderdom» og erfaringer med demens, svekket helse, sorg og ensomhet. Til tross for fellestrekkene mellom slike overganger påpeker Bjørkøy hvordan de litterære personene som gjennomlever dem, er forskjellige - alderdommen er ikke fremstilt som en ensartet fase. Litteraturen kan slik bidra til å menneskeliggjøre fremfor å redusere eldre.

Detailed information

  • Pages: 234
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033570
  • Publication date: 08.05.2020
  • Book group: 217

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun har publisert artikler og bøker om tekstkritikk, bokhistorie, edisjonsfilologi, litteraturhistorie, bildebokmediet og utfordrende tematikker og tabuer. Hennes siste bokutgivelse er Samtidslitterære alderdommer (Universitetsforlaget, 2020).
More about the author