Choose format

In stock
NOK 459

Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

Forståelsens betydning for klinisk virksomhet
Hvordan kan man forstå schizofreni?
Begrepet schizofreni er 110 år gammelt, men vekker mer debatt i dag enn noensinne. Schizofreni-tilstandene er blant de mest gåtefulle psykiske lidelsene, og fagfeltet mangler en samlet og omforent forståelse og en effektiv behandling. For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve psykoseopplevelsen svært viktig.

Forfatteren løfter fram schizofreniens innside, dens kjernefenomener, opplevelsen av psykose og psykosens tidlige forstadier, der fenomenenes utforming starter. Målet er å få en bedre forståelse av hvordan slike opplevelser i det hele tatt kan dannes i vår psyke og vise at slik forståelse kan føre til tidlig oppdagelse og styrket innsats. Forfatteren understreker at samtalen er det eneste egnede instrumentet til undersøkelse av disse opplevelsene.

Her presenteres først en forståelsesmodell, subjektivitetsmodellen, deretter EASE-manualen som et hjelpeverktøy til klinisk undersøkelse av forstyrret selvopplevelse, mens bokens siste del dreier seg om behandling rettet mot kjernefenomenene i psykosens forstadier.
Boken er skrevet for psykologer og leger, spesialister og spesialistkandidater i psykisk helsearbeid og for studenter i helsefag.

PAUL MØLLER er dr.med., spesialist i psykiatri, forskningssjef og leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF.


«Bogen er velskrevet. [...] på et højt fagligt niveau og med høj grad af praktisk anvendelighed». Majken Fløjstrup, Psykologernes fagmagasin, Dansk psykologisk forening, 5.9.2018


«Schizofreni er et imponerende pionerarbeid [...]»
Sigurd Ohrem, NY TID, 1.10.2018

«Den empatisk utforskende samtalen står sentralt i boken. Møller beskriver utforskning av selvforstyrrelser som essensielt for videre psykoterapeutisk arbeid: for å kunne jobbe med selvinnsikt og relasjoner må pasienten først kjenne at han har et selv». Julie Horgen Evensen, «Tidsskrift for Den norske legeforening», 18/2018.

«Boken fortjener en vid utbredelse og bruk, og er spesielt nyttig lesning for alle som
jobber innenfor psykisk helsevern, uavhengig av hvor ofte man møter pasienter med
alvorlige selvforstyrrelser. »
«Tidsskrift for Norsk psykologforening»

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029641
  • Publication date: 30.05.2018
  • Book group: 214