Choose format

In stock
NOK 339

Se hvem jeg er!

Personsentrert omsorg ved demens. 2. utgave
I Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning av 15.03.2019 legges det vekt på personsentrert omsorg i sykepleie. Andreutgaven gir derfor en dypere teoretisk og praktisk innsikt i emnet personsentrert omsorg ved demens.

Revidert utgave er utvidet med en nærmere beskrivelse av behov hos personer med demens og hvordan helse- og omsorgspersonell kan legge til rette for brukermedvirkning.

Målet er å bidra til å gjøre leseren (studenten) i stand til å gi en individuelt tilpasset omsorg og behandling som er i tråd med oppdatert viten på fagfeltet. Rokstad legger særlig vekt på en klinisk tilnærming og en synliggjøring av sammenhengen mellom teori og praksisutøvelse. Hun belyser også forhold ved ledelse og organisering av tjenestene som har innvirkning på muligheten for å utøve personsentrert omsorg i praksis.

Boken er skrevet for studenter på bachelornivå innenfor ulike helsefag som sykepleie, vernepleie, ergoterapi og fysioterapi.

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035857
  • Publication date: 01.02.2021
  • Book group: 213

Anne Marie Mork Rokstad

Anne Marie Mork Rokstad er sykepleier, ansatt som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor ved Høgskolen i Molde. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for medisin.
More about the author