Anne Marie Mork Rokstad

Anne Marie Mork Rokstad

Anne Marie Mork Rokstad er sykepleier, ansatt som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor ved Høgskolen i Molde. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for medisin.

Books by Anne Marie Mork Rokstad