Choose format

In stock
NOK 379

Sikher

Religiøs praksis kommer til uttrykk i forholdet mellom mennesker og i de levde livene til barn og unge, kvinner og menn. Men hva vil det si å være sikh i Norge i dag? Hvordan fortolker sikher sin religion i lys av historie, tradisjon og diaspora? Og hvorfor har sikher i stor grad klart å bli integrert i moderne majoritetssamfunn?

Sikhers religiøse praksiser skjer i samspillet mellom ulike kulturer og tradisjoner og i nye kontekster. Sikhtradisjonen startet med Guru Nanak i Panjab i India for drøyt 500 år siden. Selv om de aller fleste fortsatt bor i India, er sikher i dag bosatt over hele verden og har en betydelig diaspora. Hovedperspektivet i denne boka er likevel sikhers praksiser i Norge, i brytning med sikhers praksiser i India og i diasporaen. Tematikken er det store mangfoldet. Forfatteren legger også vekt på hendelser, tankegods, ideer, fortellinger og forståelsesformer innen sikhtradisjonen, slik disse er videreført, aksentuert og forhandlet gjennom historien og slik de framstår som relevante for sikher i dag. Historie, hellige tekster og den felles hukommelsen ses med andre ord som viktige hermeneutiske nøkler til å forstå nåtidige diskurser og praksiser.

Detailed information

  • Pages: 296
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030111
  • Publication date: 27.02.2020
  • Book group: 217

Halldis Breidlid

Halldis Breidlid er dosent ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, ved OsloMet. Sammen med Tove Nicolaisen har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet boka Sikher og boka Afrikansk religion og kristendom. Konflikt eller dialog. I tillegg har hun bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er sikhisme og sikher, buddhistiske tradisjoner, afrikanske tradisjonelle religioner, religionsmøter, literacy og fortellingstradisjoner.
More about the author