Choose format

In stock
NOK 529

Sivilbeskyttelsesloven

En praktisk og juridisk veileder. 2. utgave
Etter terrorangrepene 22. juli 2011 er sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge mer aktuelt enn noensinne. Denne boken gir en praktisk innføring i sivilbeskyttelsesloven.

Gjennom forskjellige analysemetoder presenteres håndterbare måter for å kartlegge risiko og å lage handlingsplaner.

I tillegg gir boken en innføring i lovens bestemmelser om evakuering, tilfluktsrom og befolkningsvarsling. Du vil finne en oversikt over viktige fagbegrep innenfor samfunnssikkerhet. I boken redegjøres det også for Sivilforsvarets viktige rolle som statlig beredskapsressurs.

2. utgave behandler ny lovgivning, og reviderte definisjoner og begreper innen samfunnssikkerhet er tatt med. Boken inneholder nå også et nytt kapittel om europeisk kritisk infrastruktur.

Sivilbeskyttelsesloven retter seg mot beslutningstagere og saksbehandlere i offentlig og privat sektor, studenter på høgskole- og universitetsnivå, og mot alle som er interessert i et stadig viktigere samfunnsområde. Boken er aktuell for våre politikere, og bør kunne benyttes som en del av den kommunale folkevalgtopplæringen.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028736
  • Publication date: 10.08.2017
  • Book group: 211

Erik Furevik

Erik Furevik er utdannet cand.jur. og Master of Management (Public Administration). Furevik er Spesialrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Tidligere var han sjef for Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt. I tillegg er han lærebokforfatter og foreleser som universitetslektor innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø.
More about the author