Erik Furevik

Erik Furevik

Erik Furevik er utdannet cand.jur. og Master of Management (Public Administration). Furevik er Spesialrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Tidligere var han sjef for Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt. I tillegg er han lærebokforfatter og foreleser som universitetslektor innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø.

Books by Erik Furevik