Choose format

In stock
NOK 1 339

Sjølovene

27. utgave
Sjølovene er en juridisk håndbok og en praktisk oppslagsbok rettet mot sjøens folk. Boken er sentral for skipsførere og den er et nyttig referanseverk for rederiansatte, jurister og andre som arbeider meg tilknytning til sjøfart samt for studenter ved de maritime skoler.


Siden forrige utgave har det funnet sted betydelige endringer på feltet. Denne 27. utgaven omtaler endringer i sjøloven og sjømannsloven. I tillegg behandles den nye skipssikkerhetsloven. Boken behandler også de nye reglene om undersøkelse ved sjøulykker som trer i kraft 1. august 2008 og erstatter sjøforklaringsinstituttet. Også ISM- og ISPS-reglene behandles. Boken har den praktiske brukers ståsted som utgangspunkt, og den er à jour per 1. september 2007.

Jan Erik Holvik er advokat med sjørett som spesialfag, og har i tillegg mer enn 20 års bakgrunn innen rederivirksomhet i Norge og utlandet med befraktning og kommersiell drift av skip / finansiering mv som arbeidsområde. Holvik har vært forfatter av Sjølovene siden 25. utgave.

Detailed information

  • Pages: 656
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010120
  • Publication date: 23.11.2007
  • Book group: 221

Jan Erik Holvik

Jan Erik Holvik er advokat med sjørett som spesialfag. Han har i tillegg mer enn 20 års bakgrunn innen rederivirksomhet i Norge og utlandet med befraktning og kommersiell drift av skip / finansiering mv som arbeidsområde. Holvik har vært forfatter av Sjølovene siden 25. utgave.
More about the author