Jan Erik Holvik

Jan Erik Holvik

Jan Erik Holvik er advokat med sjørett som spesialfag. Han har i tillegg mer enn 20 års bakgrunn innen rederivirksomhet i Norge og utlandet med befraktning og kommersiell drift av skip / finansiering mv som arbeidsområde. Holvik har vært forfatter av Sjølovene siden 25. utgave.

Books by Jan Erik Holvik