Choose format

NOK 499

Sjømatnæringen og Europa

EØS og alternativene
EØS-avtalen har siden 1994 vært bærebjelken i Norges forhold til EU og har hatt stor politisk oppslutning, særlig fordi avtalen sikrer tilgang til det viktige EU-markedet. Avtalen er likevel på noen punkter omstridt og kritisert. Det er begrenset åpen debatt fordi EØS er et politisk kompromiss som bare et mindretall ønsker å rokke ved. Det er også et betydelig udekket kunnskapsbehov, som denne boken vil bidra til å fylle.

I denne boken analyseres betydningen av EØS for sjømatnæringen og konsekvensene dersom EØS blir erstattet av EU-medlemskap eller en annen form for handelsavtale: NOREXIT. Vi belyser dette på områder av særlig betydning for sjømatnæringen, som toll, veterinær- og grensekontroll; utenlandsk arbeidskraft i foredlingsindustrien; fangstkvoter etter Brexit og utenlandsinvesteringer. I tillegg inneholder boken utdypende kapitler om EØS-avtalen, forhandlingshistorien med EU og EØS-jussen.

Dette er et tverrfaglig prosjekt med vekt på økonomi og statsvitenskap. Bidragene er skrevet av framstående eksperter fra norske universiteter og forskningsinstitusjoner. Boken er redigert av Arne Melchior, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Frode Nilssen, professor ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Boken har ingen politisk agenda for å avskaffe EØS til fordel for bestemte alternativer; den er et fagfellevurdert akademisk bidrag til økt kunnskap om EØS og alternativene. Boken vil være av interesse for praktikere så vel som studenter og forskere, og noen av kapitlene er egnet til undervisningsformål

Detailed information

  • Pages: 294
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215040073
  • Publication date: 09.11.2020
  • Book group: 212

Arne Melchior

Arne Melchior er samfunnsøkonom (dr. polit. fra Universitetet i Oslo), seniorforsker og leder for forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt). Han har i mer enn 25 år forsket på internasjonal handel og handelspolitikk, økonomisk geografi og utvikling. Før dette arbeidet han med internasjonale handelsforhandlinger i det daværende handelsdepartement.
More about the author

Frode Nilssen

Frode Nilssen (f. 1960) er professor i internasjonal handel og markedsføring ved Handelshøgskolen, Nord universitet og forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt. Hans forskning har særlig fokus på strategi og betingelser for internasjonal handel med sjømat.
More about the author