Choose format

In stock
NOK 379

Skolens mening

Femti år etter Nils Christies «Hvis skolen ikke fantes»

I pressen:

  • Les kronikk på folkeskolen.dk, her.

Anmeldelser:

  • Les anmeldelse på forebygging.no, her.
· Hva slags mening gir skolen i dag? For oss voksne og for barna?
· Hvordan kan Nils Christies bok "Hvis skolen ikke fantes" fortsatt være aktuell i debatten om skolens mening, 50 år etter den kom ut?

Dagens skole, med sin omfattende mål- og resultatstyring, rammer barns livskvalitet. Flere blir syke av testing, måling og gradering. Er dette en meningsfull skole? I så fall, for hvem og på hvilken måte?

Denne boken gir en rekke kritiske innspill på skolefeltet, der spørsmålet om skolens mening står sentralt. I flere artikler antydes også mulige, alternative skolelivsformer. Slike innspill er på ingen måte autoritative; de er snarere invitasjoner til å tenke annerledes. Og som leseren vil oppdage, er det en pedagogisk og filosofisk kontinuitet fra Nils Christies skolesosiologiske perspektiver til dagens kritiske blikk på skolens styringsverktøy.

Boken gir et kort og fyndig innblikk i Christies aktualitet, blant annet når det gjelder følgene av hvordan skolebyråkrati, testhysteri og målstyring kveler skolens vitalitet. Flere av forfatterne understreker samtidig verdien av å bruke etnisk og kulturelt mangfold, herunder sosioøkonomisk forskjellighet, som en ressurs, ikke minst for å realisere et mer reelt skoledemokrati.

Målgruppen er alle som i dag er opptatt av skole: forskere, politikere, studenter og folk som jobber i skolen.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055411
  • Publication date: 23.03.2022
  • Book group: 215

Willy Aagre

er professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et av hans interessefelt dreier seg om å forstå samtidens ungdom på tvers av de spenningsfeltene som dannes av skole, fritid og familieliv. En annen faginteresse handler om pedagogisk nybrottsarbeid i tiårene mellom 1880 og 1940, da folkeskolens lærerinner gikk i spissen for progressive reformer i skolen. Blant utgivelser kan nevnes Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former (2014) og Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken (2016).
More about the author

Espen Schaanning

er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har særlig beskjeftiget seg med institusjonaliseringen av barn og voksne og har utgitt en rekke bøker. De to siste er om skolen: Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet (2018) og Farvel til skolen. John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet (2019).
More about the author