Espen Schaanning

Espen Schaanning

er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har særlig beskjeftiget seg med institusjonaliseringen av barn og voksne og har utgitt en rekke bøker. De to siste er om skolen: Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet (2018) og Farvel til skolen. John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet (2019).

Books by Espen Schaanning