Choose format

NOK 239

Små barn i vekst og utvikling

Små barn i vekst og utvikling
Dette er en innføring i de tidlige barneårenes psykologi. Boken har egne kapitler om sinne og aggresjon, om sosialisering av barn fra etniske minoriteter, om grensesetting og om omsorgssvikt. Boken er ajourført når det gjelder kunnskaper om tidlig samspill og betydningen av spedbarnstiden.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251836890
  • Publication date: 01.12.1998
  • Book group: 215

Vigdis Bunkholdt

Vigdis Bunkholdt er klinisk psykolog med mange års praktisk og pedagogisk erfaring.
More about the author

Elisabeth Juell Rasmussen

More about the author