Choose format

In stock
NOK 359

Små ord for store spørsmål

''Christie fangar lesarmerksemda frå aller fyrste side og held på henne til lesaren mest kan vone å ha vorte eit litt betre menneske på vegen.''
Anmeldt av Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Professor i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger.
Dag og Tid 24.04.2009


Å forme ord er en storslagen virksomhet. Ord kan skape broer. Men de kan også skape sperrer.
Målet med denne boken er å utvide det språklige fellesskap, utvide kretsen av mennesker som vil og kan delta i samtalene om liv og samfunnsforhold.

Det gjør vi best ved å bevare respekten for dagliglivets små ord.

Boken gir konkrete råd om skriving, og også om hvordan det ikke bør skrives.

Nils Christie (1928 - 2015) var samfunnsforsker og en av landets mest oversatte faglitterære forfattere.

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014524
  • Publication date: 31.03.2009
  • Book group: 220

Nils Christie

Nils Christie (1928 - 2015) var samfunnsforsker og en av landets mest oversatte faglitterære forfattere.
More about the author