Choose format

In stock
NOK 499

Smertepsykologi

Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv?
«[...] alle legekolleger, uansett fagfelt, har svært godt av å lese den.»
«Tidsskriftet Den norske legeforening»

Forfatterne tar for seg grunnlaget (rasjonalet) for hvorfor psykologi er viktig i smertehåndteringen. Her drøftes temaer som nevropsykologiske aspekter ved smerte, kommunikasjon med smertepasienter i en psykologisk kontekst, kognitiv atferdsterapi ved smerte, hypnose og visualisering, mindfulness og «mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR), aksept og forpliktelsesterapi (ACT), korttids intensiv psykodynamisk terapi og nettbasert psykologisk behandling av smerte.

Boken er skrevet for leger og psykologer som arbeider innenfor psykisk helsevern, sammensatt smerteproblematikk, med rehablitering og fysikalsk medisin, og for studenter i medisin, psykologi og sykepleie.

Egil A. Fors er professor dr. med. i allmennmedisin ved ISM/DMF/NTNU, spesialist i psykiatri og leder av Norsk Atferdsmedisinsk forening.

Tore C. Stiles er professor i klinisk psykologi ved NTNU og Universitetet i Oslo.

Bokens øvrige bidragsytere er: Borrik Schjødt, Arne Tjølsen, Jan Henrik Rosland, Nils Inge Landrø,
Tormod Landmark, Silje E Reme, Henrik B Jacobsen, Petter C Borchgrevink, Arnstein Finset, Linn Heidi Lunde, Ulrich Schattel, Sigmund Gismervik, JoAnne Dahl, Svein Øverland, Heidi Trydal, Gunnar Rosén, Hilde Eide, Andréa Nes og Tom Eide.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024028
  • Publication date: 24.04.2017
  • Book group: 213

Egil Andreas Fors

Egil A. Fors (f. 1956) er professor dr. med. i allmennmedisin ved ISM/DMF/NTNU, spesialist i psykiatri, leder av Norsk Atferdsmedisinsk forening og overlege ved Coperiosenteret i Trondheim. Fors har jobbet med smerter i allmennpraksis og på Smertesenteret, St. Olavs Hospital i tillegg til undervisning og forskning. I 2012 ga han ut boken «Hva er smerte» på Universitetsforlaget.
More about the author

Tore C. Stiles

Tore C. Stiles er professor i klinisk psykologi ved NTNU, institutt for psykologi, og er eier av Coperiosenteret AS som tilbyr helsetjenester blant annet innen psykologi i både privat- og bedrifts markedet.
More about the author