Egil Andreas Fors

Egil Andreas Fors

Egil A. Fors (f. 1956) er professor dr. med. i allmennmedisin ved ISM/DMF/NTNU, spesialist i psykiatri, leder av Norsk Atferdsmedisinsk forening og overlege ved Coperiosenteret i Trondheim. Fors har jobbet med smerter i allmennpraksis og på Smertesenteret, St. Olavs Hospital i tillegg til undervisning og forskning. I 2012 ga han ut boken «Hva er smerte» på Universitetsforlaget.

Books by Egil Andreas Fors