Choose format

In stock
NOK 479

Sosialt arbeid en grunnbok 2.utgave

Sosialt arbeid foregår på mange arenaer, og sosialarbeidere møter mennesker i ulike livssituasjoner. Denne innføringsboken presenterer mangfoldet i faget. En rød tråd er det «sosiale» i sosialt arbeid. Forfatterne viser hvordan sosiale grunnverdier og kunnskap kan tas i bruk og omsettes i praktisk handling i møte med ulike problemer og forskjellige mennesker.

Vi får en innføring i sosialt arbeid som et samfunnsvitenskapelig fag, der teori og praksis utfyller hverandre. Bevissthet om etikk, brukermedvirkning og skjønn er sentralt i boken. Globalisering, digitalisering og endringer av ulike mediers betydning er blant temaene som utfordrer det sosiale arbeidet på nye måter. Sosialt arbeid skal være bærekraftig. Forfatterne vektlegger kunnskap som bidrar til kritisk reflekterende sosialarbeidere.

Denne nye utgaven er oppdatert med aktuell forskning og nye eksempler. Et nytt kapittel tar opp hva det innebærer å bli utsatt for trusler og vold i utøvelsen av sosialt arbeid, og trekker fram viktige perspektiver knyttet til det å jobbe i et felt som har en risikodimensjon. Andre nye kapitler handler om sosialt arbeid i et bærekraftperspektiv, juss som rammeverk i sosialt arbeid, samfunnsarbeid og digital teknologi i sosialt arbeid.

Dette er en viktig bok for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og velferdsfag, og den er interessant for praktikere, forskere og andre som er opptatt av teori og praksis i sosialt arbeid.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215070018
  • Publication date: 04.08.2023
  • Book group: 893

Ingunn Tollisen Ellingsen

Ingunn T. Ellingsen er professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
More about the author

Lise Cecilie Kleppe

Lise Cecilie Kleppe er sosionom og har master i sosialt arbeid og doktorgrad fra Helsefag ved Universitetet i Oslo. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet.
More about the author

Irene Levin

Irene Levin er professor em. i sosialt arbeid ved OsloMet og forfatter. Levin har utgitt en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler.
More about the author

Berit Berg

Berit Berg er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialt arbeid/forsker I ved NTNU Samfunnsforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige høgskole
More about the author