Berit Berg

Berit Berg

Berit Berg er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning AS.

Books by Berit Berg