Choose format

In stock
NOK 339

Sosialt arbeid, lokal organisering og selvhjelp

En innføring for helse- og sosialarbeidere. 2. utgave

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010342
  • Publication date: 18.08.2006
  • Book group: 223
Denne boken gir en innføring i hvordan sosialt arbeid i boområder og nærmiljø kan bidra til økt aktivitet, mer egeninnsats og lokal problemløsning. Ved å benytte konkrete eksempler fra selvhjelpsgrupper, samfunnsarbeidsgrupper og frivillighetssentraler viser forfatteren et tverrsnitt av de mange tiltakene som kan gjennomføres i lokalsamfunnet. Med utgangspunkt i sosialt arbeids teori presenteres det hvordan sosialarbeideren kan etablere nye og bedre samarbeidsformer med frivillige og lokale krefter i samfunnet.
Bokens oppbygning:
- selvhjelp er regelen og velferdsstaten unntaket
- selvhjelpsgruppene og sosialt arbeid
- samfunnsarbeid som arbeidsmetode
- frivillighetssentralene og frivillig innsats
- fra avmakt til motmakt

Dette er en viktig bok for bachelorstudenter i sosialt arbeid og praktikere innen sosial- og helsefeltet.

Paul A. Thyness er 1. amanuensis ved Høgskolen i Oslo. Han har blant annet utgitt bøkene Prosjektundervisning (1987) og Boligsosialt arbeid (2004), og har lang erfaring i veiledning og evaluering av nærmiljøprosjekter og lokalt utviklingsarbeid.

Paul Thyness

Paul A. Thyness er 1. amanuensis ved Høgskolen i Oslo. Han har blant annet utgitt bøkene Prosjektundervisning (1987) og Boligsosialt arbeid (2004), og har lang erfaring i veiledning og evaluering av nærmiljøprosjekter og lokalt utviklingsarbeid.
More about the author