Choose format

In stock
NOK 489

Sosialt nettverk

Teori og praksis, 3. utgave
«Sosialt nettverk - teori og praksis» gir en grundig innføring i hvilke muligheter som ligger i samspillet mellom enkeltindivider og deres sosiale nettverk. Dette er en grunnbok for alle som skal arbeide med mennesker i et relasjons- og nettverksperspektiv.

Boka gir en innføring i betydningen av å analysere og forstå samspillet mellom den formelle og den uformelle nettverksstrukturen innenfor ulike sosiale systemer. Vi får en omfattende oversikt over ulike analysemåter på individ-, familie-, gruppe-, lokalsamfunns- og organisasjonsnivå, noe som danner grunnlag for forfatterens brede innføring i ulike intervensjons- og samarbeidsmåter for problemløsning og forebyggende metoder.

Den nye utgaven er gjennomgående oppdatert på nyere forskning, grunnlagsteori og metode. Nye eksempler gjør boka til et relevant verktøy både i undervisning og praktisk arbeid for helse- og sosialarbeidere, og for ledere på ulike nivåer innen det private og offentlige helse- og sosialsystemet.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215040172
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Ragnhild Live Fyrand

Live Fyrand har siden 1970-tallet vært sentral både med introduksjon og utvikling av nettverksbasert arbeid i Norden. Som professor i sosialt nettverk, har hun arbeidet med forskning og undervisning, og publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidratt i flere antologier. Hun ble dr.philos. ved Det medisinske fakultet ved UiO innen området sosialt nettverk og helse. Hennes arbeid hadde hovedvekt på nettverksintervensjon hos pasienter med kronisk somatisk sykdom. I dag er hun professor emerita og har etablert Institutt for Sosialt Nettverk.
More about the author